Algemene Voorwaarden – PE

1. Inschrijven en cursusgeld

1.1   U schrijft zich voor een cursus in via de inschrijflink op de website van SIGV.

1.1.1 De cursist dient zelf te controleren of hij een cursus reeds gevolgd heeft.

1.2  Na ontvangst van uw persoonsgegevens heeft u met SIGV een overeenkomst.

1.3.1 Betaling geschiedt via iDEAL betaling. Na betaling is uw aanmelding definitief. Via iDEAL ontvangt u een bewijs van betaling, welke tevens geldt als factuur.

1.3.1. Indien gekozen wordt voor betaling via overschrijving, verplicht u zich tot het betalen van de factuur en dient uw betaling voor aanvang van de cursus ontvangen te zijn.

1.4  Na ontvangst van betaling ontvangt u een bewijs van inschrijving.

1.5.1 Het is ook mogelijk via overboeking het verschuldigde cursusgeld te betalen. Op het moment van inschrijven is uw aanmelding definitief en verplicht u zich tot het betalen van de factuur.

1.5.2 Als bij aanvang van de cursus het cursusgeld nog niet is ontvangen, is het niet mogelijk een certificaat van deelname uit te reiken. Ook wordt er geen aanvraag van uw PE punten gedaan bij Bureau BTV.

1.6  Vroegboekkorting is van toepassing tot 4 weken voor inschrijving. Na deze inschrijfperiode geldt de normale prijs die voor de cursus aangegeven staat.

1.7  Indien er sprake is van een kortingsactie dan is de actie niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.

1.8 De SIGV kan niet aansprakelijk gehouden worden indien een cursist zich inschrijft voor een cursus die reeds gevolgd is waardoor de cursist geen PE punten toekend krijgen door bureau Btv.

2. Annuleringsvoorwaarden

Wanneer u zich voor een PE cursus heeft ingeschreven, kunt u binnen 14 dagen kosteloos annuleren per e-mail. Annuleert u na 14 dagen, dan kunt u het betaalde inschrijfgeld tot een maand voor aanvang van de cursus waarvoor u heeft ingeschreven, gebruiken voor een andere cursus (doormiddel van een couponcode die u kunt gebruiken bij een volgende inschrijving).

3. Verplaatsen cursus

3.1 De SIGV behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling en/of in het geval van overmacht. De cursist zal hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte worden gebracht. Wanneer een cursus door de SIGV geannuleerd wordt, zal er gekeken worden naar een alternatieve datum; het bedrag wordt gereserveerd voor deelname aan een andere cursus of het cursusgeld wordt terugbetaald.

3.2 De SIGV behoudt zich het recht om een cursus naar een andere locatie te verplaatsen indien dit nodig mocht zijn. De cursist wordt hier tijdig over geïnformeerd.

4. Overmacht cursist

4.1 In geval van overmacht zoals overlijden, ziekenhuisopname, ongeluk of vertraging waardoor de cursist niet kan verschijnen, zal in overleg met de SIGV bekeken worden welke alternatieven er mogelijk zijn.  De SIGV is echter niet verplicht om in deze situatie tot terugbetaling van het cursusgeld over te gaan.

5. Certificaat

5.1 Na deelname ontvangt u een certificaat met daarop vermeld het aantal behaalde PE punten. Dit certificaat wordt aan u uitgereikt mits u aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan, en u de gehele cursus aanwezig bent geweest. Wanneer er sprake is van het te laat arriveren bij een cursus, dan heeft dit consequenties voor het aantal PE-punten. SIGV behoudt zich het recht voor om een aangepast certificaat uit te reiken. Na afloop van de cursus dient u de presentielijst te tekenen.

6 Toekenning PE-punten

6.1 In de omschrijving van de cursus staat het aantal toegekende PE-punten aangegeven.

6.2 De hoeveelheid PE punten is berekend op de gedoceerde collegetijd. Dit wordt (naar beneden) afgerond op het kwartier, waardoor er nu ook kwart punten toegekend worden.

6.3 Door het tekenen van de presentielijst toont u uw aanwezigheid aan. U dient zelf u PE punten te registeren bij Bureau BTV. Bij een steekproef door het Bureau BTV dient u te kunnen bewijzen dat u daadwerkelijk een cursus heeft bijgewoond.

6.4 U dient ten alle tijden uw registratienummer op de presentielijst te controleren. De SIGV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor vermelding van op enige vorm verkeerd weergegeven registratienummers.

6.5 Indien u een cursus reeds gevolgd heeft, kunt u niet opnieuw aanspraak maken op de PE punten, dit tenzij de cursus opnieuw beoordeeld en er een nieuwe code is toegekend.

Docenten

7.1 De SIGV behoudt ten alle tijden de vrijheid om docenten die met de uitvoering van colleges zijn belast, te vervangen door ander docenten.
7.2 De SIGV behoudt ten alle tijden de mogelijkheid om van het aangeboden programma af te wijken in overleg met de docenten.

8 Klachtenregeling
Klachten die tijdens of direct na afloop van de activiteit mondeling kenbaar worden gemaakt, worden zo mogelijk direct door een van onze medewerkers afgehandeld. Indien dit niet naar tevredenheid gebeurt, kan de klacht binnen vier weken na de activiteit schriftelijk worden ingediend. Ook klachten die niet al mondeling zijn ingediend kunnen binnen vier weken na de activiteit schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Wij verzoeken u dan uw klacht per e-mail (pe@sigv.nl) of per post (SIGV BV Stationsstraat 6A, 1506 DG Zaandam) in te dienen. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld en u ontvangt binnen vier weken een reactie. Wij streven er naar uw klacht dan naar tevredenheid afgehandeld te hebben. Mocht u echter niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u hiertegen binnen vier weken na ontvangst van de reactie van SIGV een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De SIGV zal dan binnen 4 weken na ontvangst van uw bezwaarschrift reageren met een nieuw voorstel om de zaak naar tevredenheid op te lossen. Mocht dit niet tot een uitkomst naar tevredenheid en dus tot afhandeling van de klacht leiden, dan zal bemiddeling door een MFN-mediator worden gevraagd. Als dit niet tot een oplossing leidt, kan de klager zich tot een bevoegde rechter wenden.
Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard.