PE-CURSUSSEN

PE-CURSUSSEN

  • AANBOD
    • Kinderbeschermingsmaatregelen en Jeugdbescherming (Download PDF )
    • Vergelijking Spaans en Nederlands strafprocesrecht (Download PDF)
    • Tolken in Pro Justitia-onderzoeken (online)  (Download PDF)
    • Stress als bondgenoot (online) (Download PDF