Over SIGV

Wat doet het SIGV?

De cursussen Gerechtstolken in Strafzaken en Juridisch Vertalen betreffen een specialisatie op hoog niveau. Zij richten zich met name op de ervaren tolken en vertalers die de behoefte voelen tot juridisch-tolkkundige resp. juridisch-vertaalkundige bijscholing. Deze tolken en vertalers beschikken reeds over vergevorderde (“near-native”) talenkennis en praktische tolk- resp. vertaalervaring voor justitiële instanties.

Tot nu toe zijn er cursussen geweest in de volgende vreemde talen (in alfabetische volgorde): Armeens, Bosnisch/Kroatisch/Servisch, Dari, Duits, Engels, Farsi, Frans, Italiaans, Kantonees, Mandarijn, Marokkaans Arabisch, Midden-Oosten Arabisch, Papiamento, Portugees, Pools, Russisch, Spaans, Tarifit, Turks en Vietnamees. Via het individuele studietraject, dat speciaal werd opgezet voor talen waarvoor er structureel te weinig cursisten zullen zijn, studeerden tot dusver cursisten af in het Deens, het Grieks, het Hebreeuws, het Hongaars, het Roemeens en het Tsjechisch. Het individuele studietraject wordt niet meer aangeboden.

Bij de organisatie, de eigenlijke cursussen en de examens zijn docenten en examinatoren betrokken. Het gaat hier om zowel ervaren gediplomeerde gerechtstolken en/of juridisch vertalers als om leden van de Rechterlijke Macht, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, de advocatuur en de universitaire wereld.

Voor de duidelijkheid: vertalen en tolken zijn niet equivalent. Beiden houden zich bezig met een proces van mededelingsoverdracht tussen zender en ontvanger, die elk een verschillende taal hanteren en elkaar niet verstaan. Tolk en vertaler zijn intermediairs of meertalige bemiddelaars. Vertalen vindt echter plaats bij schriftelijke berichten, tolken bij mondelinge berichten. Dit betekent dat een gerechtstolk de gebeurtenissen in de rechtszaal, bij de politie, enz. op systeemgebonden en mondelinge wijze vertolkt. Een juridisch vertaler vertaalt juridische teksten – schriftelijk en systeemgebonden – zoals vonnis, dagvaarding, testamenten, wetten, enz.

 

De opleidingen

De opleiding tot Gerechtstolk in Strafzaken beoogt tolken die al werkzaam zijn (geweest) ten behoeve van justitiële instanties bij te scholen op het gebied van hun juridische en taalkundige kennis ten aanzien van zowel het Nederlandse rechtssysteem als op het vlak van het betrokken buitenlandse rechtssysteem. Zo kunnen zij optimaal functioneren in de gangbare procedures. De opleiding Gerechtstolken in Strafzaken bestaat uit vijf modules. ‘Strafprocesrecht’, “Materieel Strafrecht’, ‘Vreemdtalige Rechtsterminologie’, ‘Vreemdtalig rechtssysteem’ en ‘Tolkvaardigheden’. Tijdens de opleiding komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: kennis van strafrecht, internationaal strafrecht en vreemdelingenrecht alsmede juridische terminologie, zowel in als vanuit de betrokken vreemde taal, tolkhouding, tolktechnieken en tolkethiek.

De doelstelling van de opleiding tot Juridisch Vertaler in Strafzaken is tweeledig. Enerzijds is de opleiding erop gericht ervaren vertalers bij te scholen waar het gaat om het verkrijgen en verdiepen van kennis van zowel het Nederlandse strafrechtssysteem, als van het bestudeerde buitenlandse strafrechtssysteem. Anderzijds richt de opleiding zich op het verkrijgen van vaardigheid en verdiepen van inzicht in de praktijk van het juridisch vertalen, zowel in als vanuit de betrokken vreemde taal.

Sinds 2003 verzorgt de SIGV tevens een ‘Taaloverstijgende cursus Gerechtstolken in Strafzaken’. Deze cursus is bedoeld voor (kandidaat)tolken in minder courante talen waarvoor tot op heden in Nederland geen cursus werd aangeboden. De ‘Taaloverstijgende cursus Gerechtstolken in Strafzaken” bestaat uit vier modules. ‘‘Strafprocesrecht’, ‘Materieel Strafrecht’, ‘Algemene beginselen van het Gerechtstolken’ en ‘Tolktechnieken’. In tegenstelling tot de reguliere SIGV-opleiding ‘Gerechtstolken in Strafzaken’ (waarbij alle theorie en vaardigheden in twee talen worden aangeboden en getoetst), staat bij de ‘Taaloverstijgende cursus Gerechtstolken in Strafzaken’ de complexiteit die het zeer gevarieerde talenaanbod met zich meebrengt uitsluitend toetsing in het Nederlands toe. Doordat de ‘vreemde taal’ niet wordt beoordeeld, doet de SIGV geen uitspraak over de beheersing daarvan.

 

Unieke locatie

Het kantoor van de SIGV is gelegen aan de stationsstraat in Zaandam. Dit monumentaal gebouw, nu niet meer herkenbaar als voormalige Doopsgezinde Kerk. In 1649 bouwen de Vlaamse doopsgezinden een eigen vermaning aan het Stikkelspad, later Spinhuispad, Spoorstraat en Stationsstraat. Door fusie met de Waterlandse doopsgezinden komt de vermaning leeg te staan, daar een nieuwe vermaning wordt gebouwd in de Molenbuurt, later Westzijde 80. De Lutheranen bouwen in 1699 een eigen kerk aan het Vinkenpad, totdat die kerk klaar is wordt het pand aan hen ter beschikking gesteld. In 1713 wordt het vervolgens ingericht tot weeshuis. Tot 1911 behoudt het die functie.

In 1947 wordt het verbouwd tot zalencentrum en kosterwoning. Tegenwoordig worden de zalen aan derden verhuurd als kantoorruimte en wordt de woning door de koster van de vermaning Het Nieuwe Huys aan de Westzijde bewoond.