Dyslexieverklaring

Dyslexieverklaring

Wie op grond van een dyslexieverklaring in aanmerking wil komen voor extra tijd bij de schriftelijke examens dient daarvoor, per af te leggen examen,  een beroep te doen op de hardheidsclausule. Het verzoek dient te worden ondersteund door een verklaring van een bevoegde arts of psycholoog of van een BIG-, NIP-, of NVO- geregistreerd testbureau voor dyslexie, welke verklaring zo mogelijk een schatting bevat van de mate waarin de dyslexie het afleggen van het examen belemmert.  Enig ander schrijven ter ondersteuning van het verzoek wordt niet in overweging genomen.