Curriculum

Gerechtstolken in Strafzaken

De colleges worden wekelijks gegeven op woensdagavond van 18:00-19:30 en 20:00-21:30 uur of op zaterdag van 10:00-13:00 en van 14:00 tot 17:00 uur.

 • Strafprocesrecht

  Studiebelasting

  8 colleges van 1 ½ uur – 12 uur (0,43 ECTS)
  Zelfstudie – 68 uur (2,43 ECTS)
  Studiebelasting totaal – 80 uur (2,86 ECTS)

  Docenten

  Mr. C. Klomp, senior rechter bij de Rechtbank Amsterdam (strafprocesrecht, uitleverings- en overleveringsrecht)
  Mr. H.M.J. Quaedvlieg, raadsheer bij de Rechtbank Amsterdam (strafprocesrecht)

  Gebruikte literatuur

  • Grondtrekken van het Nederlands strafrecht – Kronenberg en de Wilde- Kluwer
  • Strafprocesdossier – Dolman – Ars Aequi
  • Strafrecht en Strafvordering – Bertens – Ars Aequi

  Werkvorm

  Hoorcolleges (plenair)

 • Materieel Strafrecht

  Studiebelasting

  8 colleges van 1 ½ uur – 12 uur (0,43 ECTS)
  Zelfstudie – 68 uur (2,43 ECTS)
  Studiebelasting totaal – 80 uur (2,86 ECTS)

  Docenten

  Mr. P. Kortekaas
  coördinerend Juridisch adviseur Binnenlandse Zaken

  Gebruikte literatuur

  • Grondtrekken van het Nederlandse Strafrecht- Wolters Kluwer Nederland B.V.
  • Strafrecht en Strafvordering – Bertens – Ars Aequi
  • Strafrecht – Janssen – Boom Basics

  Werkvorm

  Hoorcolleges (plenair).

  De opleiding begint met de modulen Strafprocesrecht en Materieel strafrecht. De eerste drie collegeavonden zijn bestemd voor deze colleges waarbij per avond 1 ½ uur Strafprocesrecht en 1 ½ uur Materieel Strafrecht wordt gedoceerd. De volgende zes colleges worden afgewisseld met colleges van de modulen Vreemdtalig strafrecht en Vreemdtalige rechtsterminologie. De modulen strafprocesrecht en Materieel strafrecht worden voor de kerstvakantie afgesloten. De examens van deze modulen vinden plaats in januari.

 • Vreemdtalige Rechtsterminologie

  Studiebelasting

  8 colleges van 1 ½ uur – 12 uur (0,43 ECTS)
  Zelfstudie – 68 uur (2,43 ECTS)
  Studiebelasting totaal – 80 uur (2,86 ECTS)

  Docenten

  Taalvakdocenten

  Gebruikte literatuur

  • SIGV reader Rechtsterminologie
  • SIGV Terminologielijst (Nl-Vreemde taal)

  Werkvorm

  Werkcolleges in taalgebonden groepen.

 • Vreemdtalig Strafrecht

  Studiebelasting

  4 colleges van 1 ½ uur – 6 uur (0,2 ECTS)
  Zelfstudie – 34 uur (1,2 ETCS)
  Studiebelasting totaal – 40 uur (1,4 ECTS)

  Docenten

  Specialisten: soms de taalvakdocenten, soms specialisten uit het land van het betreffende rechtssysteem.

  Gebruikte literatuur

  • SIGV readers vreemdtalig strafrecht (per taal)
  • Vreemdtalige wetboeken

  Werkvorm

  Werkcolleges in taalgebonden groepen.

  De colleges Vreemdtalige rechtsterminologie en Vreemdtalig strafrecht hebben plaats in de periode tussen eind oktober en eind januari (afgewisseld met colleges strafprocesrecht en materieel strafrecht). De colleges vreemdtalig strafrecht worden bij voorkeur aan het begin van deze periode gegeven. Voor een aantal talen worden deze colleges gegeven door een deskundige uit het land van het betreffende rechtssysteem, die voor deze gelegenheid naar Nederland komt. De colleges worden dan op een zaterdag gehouden van 10:00-17:00 uur. De examens van deze modulen vinden plaats in februari.

 • Tolkvaardigheden

  Studiebelasting

  26 colleges van 1 ½ uur – 39 uur (1 ECTS)
  Zelfstudie – 170 uur (6 ECTS)
  Studiebelasting totaal – 200 uur (7 ECTS)

  Docenten

  Taalvakdocenten
  docenten Tolktechnieken: mw. S. Heuft, mw. M. Emmerzaal
  docent stresshantering: dhr. C. Winkelman (logopedie en stresshantering)
  docent AT casus: mr. W.A.M. van Schendel raadsheer bij Hoge Raad
  docent simultaantolken: dhr. D. Reunbrouck, docent Lessius Hogeschool Antwerpen

  Gebruikte literatuur

  • SIGV reader Tolkvaardigheden

  Werkvorm

  22 werkcolleges van 1 ½ uur in taalgebonden groepen 4 x 1 ½ uur plenair hoorcollege (tolktechnieken, stresshantering, AT-casus, inleiding simultaantolken ) Nadat de kennismodulen zijn afgerond, start in januari de module Tolkvaardigheden. De colleges worden wekelijks gegeven tot eind maart. De praktijkexamens vindt plaats in april en mei.