Curriculum opleidingen

 • Curriculum opleiding Sociaal Tolken

  Curriculum opleiding Sociaal Tolken

  De colleges worden wekelijks gegeven op vrijdag of op zaterdag van 10:00-17:00 uur

   

   Module Tolktechnieken

   Studiebelasting:

  4 colleges van 6 uur                       24 uur   (0,86 ECTS)

  Zelfstudie                                           107 uur (93,85 ECTS)

  Studiebelasting totaal                   131 uur (4,68 ETCS)

   Docent:

  Mw. M. Schedler


  Gebruikte literatuur:

   Reader tolktechnieken

  Horen, zien en tolken, Raissa de Keyser

  Werkvorm:

  Werkcolleges

   

  Module Nederlands van B2 naar C1 

  Studiebelasting:

  2 colleges van 6 uur                       12 uur (0,43 ECTS)

  Zelfstudie                                           53,86  uur  (1,92 ECTS)

  Studiebelasting totaal                   65,86  uur (2,35 ECTS)

  Docent:

  Drs. P. Meijer

  Gebruikte literatuur:

   Nederlands naar perfectie, Palmer

   Werkvorm:

  Werkcolleges

   

  Module Medische terminologie 

  Studiebelasting

  2 colleges van 6 uur                       12 uur (0,43 ECTS)

  Zelfstudie                                           53,86  uur  (1,92 ECTS)

  Studiebelasting totaal                   65,86  uur (2,35 ECTS)

  Docenten:

  Drs. S. Meek, arts

  Drs. N. v. Reijen, arts

  Taaldocenten 

  Gebruikte literatuur:

  terminologielijst

   

  Module Tolkvaardigheden

   Studiebelasting

  7 colleges van 6 uur                       42 uur (1,50 ECTS)

  Zelfstudie                                        104 uur (3,7 ECTS)

  Studiebelasting totaal                 146 uur (5,2 ECTS)

  Docenten

  1. Winkelman, stresshantering
  2. Semmelink, interculturele communicatie
  3. Bensmail, interculturele communicatie
  4. Zekhnini, Arabisch
  5. Labban, Arabisch
  6. Lukomski, Pools
  7. Moustafa, Kermanji
  8. Bahta, Tigrinya

   

  Deze opleiding wordt twee maal per jaar gestart: van  oktober-februari en van eind februari-juni. 

  Na afloop van de cursus wordt het examen terminologie gehouden. Wie voor dit examen is geslaagd heeft toegang tot het praktijkexamen.  Beide examens worden tweemaal per jaar gehouden.

   

 • Curriculum opleiding Juridisch Vertalen in Strafzaken

  Curriculum opleiding Juridisch Vertalen in Strafzaken

   De colleges worden wekelijks gegeven op woensdagavond van 18:00-19:30 en 20:00-21:30 uur.

   

  Module STRAFPROCESRECHT

   Studiebelasting:

  8 colleges van 1 ½ uur                   12 uur   (0,43 ECTS)

  Zelfstudie                                           68 uur   (2,43 ECTS)

  Studiebelasting totaal                   80 uur   (2,86 ECTS)

   Docenten:

  Mr. C. Klomp 

  Mr. H.M.J. Quaedvlieg

   Gebruikte literatuur:

  • Grondtrekken van het Nederlands strafrecht, Kronenberg e.a.
  • Boom Basics strafrecht
  • Strafrecht en Strafvordering - Bertens - Ars Aequi

   Werkvorm:

  Hoorcolleges (plenair)

   

  Module MATERIEEL STRAFRECHT

   Studiebelasting:

  8 colleges van 1 ½ uur                   12 uur   (0,43 ECTS)

  Zelfstudie                                           68 uur   (2,43 ECTS)

  Studiebelasting totaal                   80 uur   (2,86 ECTS)

  Docent:

  Mr. P. Kortekaas

   Gebruikte literatuur

  Grondtrekken van het Nederlands strafrecht, Kronenberg e.a.

  • Boom Basics strafrecht
  • Strafrecht en Strafvordering - Bertens - Ars Aequi

  Werkvorm:

  Hoorcolleges (plenair)

   De opleiding begint met de modules Strafprocesrecht en Materieel strafrecht.  De eerste acht collegeavonden zijn bestemd voor deze colleges waarbij per avond 1 ½ uur Strafprocesrecht en 1 ½ uur Materieel Strafrecht wordt gedoceerd. Daarna volgen de colleges van de modules Vreemdtalig strafrecht en Vreemdtalige rechtsterminologie. De modules strafprocesrecht en Materieel strafrecht worden voor de kerstvakantie afgesloten. De examens van deze modules vinden plaats in januari.

   

  Module VREEMDTALIG STRAFRECHT

   Studiebelasting:

  4 colleges van 1 ½ uur                     6 uur (0,2 ECTS)

  Zelfstudie                                           34 uur (1,2 ETCS)

  Studiebelasting totaal                   40 uur (1,4 ECTS)

   Docenten:

  Specialisten: soms de taalvakdocenten, soms specialisten uit het land van het betreffende rechtssysteem.

  Gebruikte literatuur:

  • SIGV readers vreemdtalig strafrecht (per taal)
  • Vreemdtalige wetboeken 

  Werkvorm:

  Werkcolleges in taalgebonden groepen

   De colleges Vreemdtalig strafrecht hebben plaats in de periode tussen december en eind januari.   De colleges vreemdtalig strafrecht worden bij voorkeur aan het begin van deze periode gegeven. Voor een aantal talen worden deze colleges gegeven door een deskundige uit het land van het betreffende rechtssysteem, die voor deze gelegenheid naar Nederland komt. De colleges worden dan op een zaterdag gehouden van 10:00-17:00 uur

  De examens van deze module vinden plaats in februari.

   

  Module Juridisch Vertalen Nederlands-Vreemde taal

  Studiebelasting

  8 colleges van 1 ½ uur                   12 uur (0,43  ETCS)

  Zelfstudie                                           88 uur (3,14  ETCS)

  Studiebelasting totaal                100 uur  (3,57 ETCS)

   

  Docenten:

  Taalvakdocenten 

   Gebruikte literatuur:

  • SIGV reader Juridisch Vertalen
  • (juridische) woordenboeken

   Werkvorm:

  Werkcolleges in taalgebonden groepen 

  Nadat de kennismodulen zijn afgerond, worden vanaf januari de vertaalcolleges om de week tot eind maart/ half april  gegeven.

  De vertaalexamens vinden plaats in mei

   

  Module Juridisch Vertalen Vreemde taal- Nederlands

   studiebelasting

  8 colleges van 1 ½ uur             12 uur (0,43  ETCS)

  Zelfstudie                                     88 uur (3,14  ETCS)

  Studiebelasting totaal            100 uur  (3,57 ETCS)

   Docenten:

  Taalvakdocenten

   Gebruikte literatuur:

  • SIGV reader Juridisch Vertalen
  • (juridische) woordenboeken

   Werkvorm:

  Werkcolleges in taalgebonden groepen

   

  Nadat de kennismodules zijn afgerond, worden vanaf januari de vertaalcolleges om de week tot eind maart/ half april  gegeven.

  De vertaalexamens vinden plaats in mei

 • Curriculum opleiding Gerechtstolken in Strafzaken

  Curriculum opleiding Gerechtstolken in Strafzaken

   De colleges worden wekelijks gegeven op woensdagavond van 18:00-19:30 en 20:00-21:30 uur.

   Module STRAFPROCESRECHT 

  Studiebelasting:

  8 colleges van 1 ½ uur                   12 uur   (0,43 ECTS)

  Zelfstudie                                           68 uur   (2,43 ECTS)

  Studiebelasting totaal                   80 uur   (2,86 ECTS)

   Docenten:

  Mr. C. Klomp

  Mr. H.M.J. Quaedvlieg

  Gebruikte literatuur:

  • Grondtrekken van het Nederlands strafrecht, Kronenberg e.a.
  • Boom Basics strafrecht
  • Strafrecht en Strafvordering - Bertens - Ars Aequi

  Werkvorm:

  Hoorcolleges (plenair)

   

  Module MATERIEEL STRAFRECHT 

  Studiebelasting:

  8 colleges van 1 ½ uur                   12 uur   (0,43 ECTS)

  Zelfstudie                                           68 uur   (2,43 ECTS)

  Studiebelasting totaal                   80 uur   (2,86 ECTS)

             

  Docent:

  Mr. P. Kortekaas

  Gebruikte literatuur:

  • Strafrecht en Strafvordering - Bertens - Ars Aequi
  • Boom Basics Strafrecht

  Werkvorm:

  Hoorcolleges (plenair)

   De opleiding begint met de modules Strafprocesrecht en Materieel strafrecht.  De eerste acht collegeavonden zijn bestemd voor deze colleges waarbij per avond 1 ½ uur Strafprocesrecht en 1 ½ uur Materieel Strafrecht wordt gedoceerd. Daarna volgen de colleges van de modules  Vreemdtalig strafrecht en Vreemdtalige rechtsterminologie. De modules strafprocesrecht en Materieel strafrecht worden voor de kerstvakantie afgesloten. De examens van deze modules vinden plaats in januari.

   

  Module VREEMDTALIGE RECHTSTERMINOLOGIE

   Studiebelasting:

  8 colleges van 1 ½ uur                   12 uur   (0,43 ECTS)

  Zelfstudie                                           68 uur   (2,43 ECTS)

  Studiebelasting totaal                   80 uur   (2,86 ECTS)

  Docenten:

  Taalvakdocenten 

   Gebruikte literatuur:

  • SIGV reader Rechtsterminologie
  • SIGV reader Dagvaardingen
  • SIGV Terminologielijst (Nl-Vreemde taal)

   Werkvorm:

  Werkcolleges in taalgebonden groepen

   

   

  Module VREEMDTALIG STRAFRECHT

   Studiebelasting:

  4 colleges van 1 ½ uur                     6 uur (0,2 ECTS)

  Zelfstudie                                           34 uur (1,2 ETCS)

  Studiebelasting totaal                   40 uur (1,4 ECTS)

   Docenten:

  Specialisten: soms de taalvakdocenten, soms specialisten uit het land van het betreffende rechtssysteem.

   Gebruikte literatuur:

  • SIGV readers vreemdtalig strafrecht (per taal)
  • Vreemdtalige wetboeken

   

  Werkvorm:

  Werkcolleges in taalgebonden groepen

   De colleges Vreemdtalige rechtsterminologie en Vreemdtalig strafrecht hebben plaats in de periode tussen december en eind januari.  De colleges vreemdtalig strafrecht worden bij voorkeur aan het begin van deze periode gegeven. Voor een aantal talen worden deze colleges gegeven door een deskundige uit het land van het betreffende rechtssysteem, die voor deze gelegenheid naar Nederland komt. De colleges worden dan op een zaterdag gehouden van 10:00-17:00 uur

  De examens van deze modules vinden plaats in februari

    

  Module TOLKVAARDIGHEDEN

   Studiebelasting

  26 colleges van 1 ½ uur                 39 uur ( 1 ECTS)

  Zelfstudie                                       170 uur ( 6 ECTS)

  Studiebelasting totaal                 209 uur ( 7 ECTS)

   Docenten:

  Taalvakdocenten ,

  docenten Tolktechnieken

  docent stresshantering: dhr. C. Winkelman  (logopedie en stresshantering)

  docent AT casus: mr. W.A.M. van Schendel

  docent simultaantolken: dhr. D. Reunbrouck

   Gebruikte literatuur:

  • SIGV reader Tolkvaardigheden

   Werkvorm:

  22 werkcolleges van 1 ½ uur in taalgebonden groepen

  4 x 1 ½ uur plenair hoorcollege (tolktechnieken, stresshantering, AT-casus, simultaantolken)

   

  Nadat de kennismodulen zijn afgerond, start in januari de module Tolkvaardigheden. De colleges worden wekelijks gegeven tot eind maart. De praktijkexamens vinden plaats in april en mei.