Gerechtstolken Individueel traject

De reguliere opleiding Gerechtstolken in Strafzaken bieden wij op dit moment in meer dan 20  talen aan.  Daarnaast proberen wij in te spelen op veranderingen in de samenleving door de opleiding  te ontwikkelen voor talen waarvan wij verwachten dat er behoefte aan ontstaat.  Maar er zijn ook (kandidaat)tolken in minder courante talen waarvoor scholing van even groot belang is.  Ruim tien geleden hebben wij daarom op verzoek van en in overleg met de rechterlijke macht de  ‘Taaloverstijgende cursus Gerechtstolken in Strafzaken’ ontwikkeld.  In deze opleiding doet u een goede kennis op over het Nederlandse strafrechtsysteem  en raakt u vertrouwd met tolktechnieken. Deze opleiding wordt geheel in het Nederlands gegeven.

Doordat de ‘vreemde taal’ niet wordt beoordeeld, kunnen wij geen uitspraak doen over de beheersing ervan. Deze opleiding leidt dus niet tot het diploma Gerechtstolk in Strafzaken. De vier behaalde examens geven tezamen recht op het SIGV-certificaat ‘Taaloverstijgend Gerechtstolken’.
Alle examens worden twee maal per jaar aangeboden. De praktijkexamens die in het voorjaar worden aangeboden zijn toegankelijk voor kandidaten die de drie theorie-examens in de eerste examenronde hebben behaald. Kandidaten die gebruik maken van de mogelijkheid om bij de twee ronde één of meer theorie-examen (nogmaals) af te leggen, wordt in het najaar de gelegenheid geboden het praktijkexamen af te leggen.

Aanvullende informatie

 • Het profiel van een gerechtstolk

  Als gerechtstolk bent u inzetbaar  binnen het gehele werkterrein van de Rechtelijke Macht. Het gaat daarbij om zeer verschillende situaties en vaak om ingewikkelde materie. Tolken in een dergelijke omgeving doet een beroep op meer specifieke en verder ontwikkelde tolkvaardigheden en -technieken dan die waarover de geoefende basistolk in de regel beschikt. Naast het bezit van een goede algemene ontwikkeling en vergevorderde vaardigheden in tenminste twee talen, wordt  van u vakspecifieke bekwaamheid gevraagd t.a.v. diverse vormen van tolken, strafrechtskennis en -terminologie. Daarbij is een goede kennis omtrent het eigen beroep van zeer groot belang.  Een goede algemene ontwikkeling is onmisbaar.

 • Inrichting van de opleiding

  U heeft les op woensdagavond van 18:00-21:30. Een lesavond bestaat uit twee maal anderhalf uur onderwijs en een half uur pauze. Alle hoor- en werkcolleges vinden plaats in hotel Park Plaza in Utrecht.


  Gezien het hoge niveau van de cursus wordt van u een aanzienlijke mate van zelfstudie ter voorbereiding van de colleges en de examens verwacht . Voor de opleiding geldt een totale studiebelasting van circa 480 uur.


  In de modules komen o.a. de volgende zaken aan bod.


  Strafprocesrecht   • behandeling van de rechtsgebieden waarmee een gerechtstolk te maken heeft;

  • inleiding recht

  • wetboek van strafvordering, procedureregels

  • vreemdelingenwet

  • diverse andere, voor het vak van gerechtstolk relevante rechtsgebieden


  Materieel strafrecht 


  Aan een goede vertolking ligt een goed begrip van de gebezigde termen ten grondslag. Deze module richt zich op het begrip van de voornaamste leerstukken uit het Wetboek van Strafrecht.  • behandeling van de meest voorkomende essentiële Strafrechtelijke terminologie waarmee een gerechtstolk te maken heeft

  • Wetboek van Strafrecht, belangrijke materieelrechtelijke leerstukken


  Algemene beginselen van het gerechtstolken


  In deze module komen o.a. de volgende aspecten aan bod:  • tolkhouding standaardsituaties

  • tolkhouding standaardzinnen

  • dagvaardingen (verschillen in dagvaardingen en het analyseren ervan)

  • tolkethiek in het strafprocesrecht


  Tolktechnieken


  In deze module komen o.a. de volgende aspecten aan bod:  • algemene tolktechnieken

  • tolkhouding

  • geheugentraining

  • stresshantering

 • Docenten en Examinatoren

  Voor een gespecialiseerde beroepsopleiding als deze stellen wij hoge eisen aan docenten en examinatoren. U krijgt les en begeleiding van didactisch begaafde juristen, gespecialiseerde opleiders en ervaren gerechtstolken. Alle examens worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van de examencommissie.

 • Cursusgeld & Examengeld

  Zie de prijzen pagina voor een actueel overzicht.

 • Inschrijven

  Via het inschrijfformulier op deze site, meldt u zich aan voor de opleiding van uw keuze. Bij voldoende aanmeldingen starten wij de toelatingsprocedure en sturen wij u de proefvertalingen. Wanneer u schriftelijk bevestigd heeft gekregen dat u bent toegelaten tot de opleiding, is uw inschrijving definitief. Bij een onvoldoende aantal inschrijvingen voor een bepaalde taalgroep of een onvoldoende aantal cursisten dat overblijft na selectie, vervalt de betreffende cursus.

Inschrijven

Direct inschrijven voor deze opleiding?
Klik hiernaast op de knop en vul het formulier in!

Contact verzoek Wilt u meer weten?

Laat ons contact met u opnemen!