Juridisch Vertalen in Strafzaken

De opleiding tot Juridisch Vertaler in Strafzaken heeft een dubbel doel. We willen ervaren vertalers bijscholen in de manier waarop zij hun kennis kunnen verkrijgen en verdiepen. Van het Nederlandse strafrechtssysteem, maar ook van het buitenlandse. Daarnaast is deze opleiding uiteraard gericht op meer en betere vertaalvaardigheden. Bovendien willen we u dieper inzicht geven in de juridische vertaalpraktijk. Zowel in als vanuit de vreemde taal.

Aanvullende informatie

 • Het profiel van een juridisch vertaler

  De opleiding ‘Juridisch Vertalen in Strafzaken’ is een gespecialiseerde beroepsopleiding op hoog niveau.


  Om met succes aan de opleiding te kunnen deelnemen, moet u beschikken over hoog ontwikkelde taal- en vertaalvaardigheden in de Nederlandse en de vreemde taal.  U beschikt bij voorkeur over relevante vertaalervaring. U bent in het bezit van een laptop.  Een goede algemene ontwikkeling is onmisbaar. 

 • Inrichting van de opleiding

  De opleiding Juridisch vertalen in strafzaken is een deeltijdopleiding die zich uitstrekt over een periode van acht maanden, waarin u (twee) wekelijks een avondles heeft. Bij de inrichting van de opleiding hebben wij gekozen voor een aanpak waarbij de theorie aan de praktijk voorafgaat. De opleiding begint met de kennismodules ‘Strafprocesrecht’, ‘Materieel Strafrecht’, ‘en ‘Vreemdtalig Strafrecht’. Deze modules sluit u af met een schriftelijk examen. De hoorcolleges voor de modules 'Strafprocesrecht' en 'Materieel Strafrecht' worden in het Nederlands gegeven en zijn bestemd voor alle cursisten, ongeacht hun taalachtergrond. De module ‘Vreemdtalig Strafrecht’ is taalgebonden en volgt u in kleinere werkgroepen.


  Na deze theoriemodulen begint u aan de praktijkgerichte modulen ‘Juridisch Vertalen Nederlands-Vreemde Taal en Vreemde Taal-Nederlands’, waarin u in kleine taalgebonden werkgroepen de praktijk van het juridisch vertalen in twee vertaalrichtingen oefent. In de lessen wordt veel aandacht besteed aan vertaaltechnieken. U sluit de opleiding af met het praktijkexamen Juridisch vertalen in strafzaken. Het is mogelijk in één vertaalrichting examen te doen en het diploma te behalen. Pas als de drie theorie examens zijn behaald mag u deelnemen aan het praktijkexamen.

  Alle examens worden twee maal per jaar aangeboden. De praktijkexamens die in het voorjaar worden aangeboden zijn toegankelijk voor kandidaten die de drie theorie-examens in de eerste examenronde hebben behaald. Kandidaten die gebruik maken van de mogelijkheid om bij de tweede ronde één of meer theorie-examen (nogmaals) af te leggen, wordt in het najaar de gelegenheid geboden het praktijkexamen af te leggen.


  U heeft les op woensdagavond van 18:00-21:30. Een lesavond bestaat uit twee maal anderhalf uur onderwijs en een half uur pauze. 


  In de kennismodules komen o.a. de volgende zaken aan bod:


  Strafprocesrecht   • Behandeling van de rechtsgebieden waarmee een juridisch vertaler te maken heeft

  • Inleiding Recht

  • Wetboek van strafvordering, procedureregels

  • Vreemdelingenwet

  • Diverse andere, voor het vak van juridisch vertaler relevante rechtsgebieden


  Materieel strafrecht 


  Aan een goede vertolking ligt een goed begrip van de gebezigde termen ten grondslag. Deze module richt zich op het begrip van de voornaamste leerstukken uit het Wetboek van Strafrecht:  • Behandeling van de meest voorkomende essentiële Strafrechtelijke terminologie waarmee een juridisch vertaler te maken heeft

  • Wetboek van Strafrecht, belangrijke materieelrechtelijke leerstukken


  Vreemdtalig Strafrecht  • Vergelijkende kennis van het Nederlandse rechtssysteem het rechtssysteem uit het land waar de vreemde taal gebezigd wordt


  Juridisch vertalen 


  De werkcolleges worden gegeven in twee vertaalrichtingen. Tijdens deze colleges worden o.a. proefvertalingen gemaakt en besproken. Voor het maken van de proefvertalingen is een laptop noodzakelijk. Daarnaast komen vertaaltechnieken aan bod. De cursist wordt tevens geacht thuis proefvertalingen te maken die door de docent worden beoordeeld.


  Gezien het hoge niveau van de cursus wordt van u een aanzienlijke mate van zelfstudie ter voorbereiding van de colleges en de examens verwacht. Voor de opleiding geldt een totale studiebelasting van circa 420 uur.

 • Niveau, intreetoets en criteria voor deelname

  Toelating tot de opleiding gebeurt op basis van proefvertalingen. U krijgt hiervoor twee teksten thuisgestuurd; naar beide vertaalrichtingen één; ten minste één van beide vertalingen moet voldoende (C1) zijn om toegelaten te worden. Het halen van de intreetoets is voorwaarde voor deelname aan de module ‘Juridisch Vertalen’. De overige modules kennen geen toelatingseis.

 • Diploma

  Op het diploma staat de geëxamineerde taalrichting vermeld. Met het SIGV-diploma kunt u worden ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (RBTV).


  De stichting houdt zelf ook een Register van Gediplomeerde Juridisch Vertalers in strafzaken bij. Dit digitale register staat op de website van de SIGV en wordt regelmatig aan de actualiteit aangepast en onder de aandacht gebracht van de rechterlijke macht, politie, advocaten, notarissen en andere gerechtelijke instanties. 

 • Docenten en Examinatoren

  Voor een gespecialiseerde beroepsopleiding als deze stellen wij hoge eisen aan docenten en examinatoren. U krijgt les en begeleiding van didactisch begaafde juristen, gespecialiseerde opleiders en ervaren juridisch vertalers. Alle examens worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie.

 • Prijs & Data

  Cursusgeld
  Intreetoets / Proefvertaling – € 135 (€ 67,50 per vertaalrichting)
  Strafprocesrecht – € 515
  Materieel Strafrecht – € 515
  Vreemdtalig Strafrecht – € 265 
  Juridisch Vertalen – € 1.115
  Totaal, exclusief examens: € 2.545.

  Cursusmateriaal - €200 (dit bedrag hangt af van het aantal modulen dat wordt gevolgd)
  Het is mogelijk het cursusgeld in maximaal vier termijnen te betalen. Per module geldt dan een opslag van 5%.

  Examengeld
  - Strafprocesrecht – € 215
  - Materieel Strafrecht – € 215
  - Vreemdtalig Strafrecht – € 215
  - Juridisch Vertalen Nederlands > Vreemde taal – € 215
  - Juridisch Vertalen Vreemde taal > Nederlands – € 215

  De bovengenoemde bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

  Rooster (download PDF

 • Inschrijven

  Via het inschrijfformulier op deze site, meldt u zich aan voor de opleiding van uw keuze. Bij voldoende aanmeldingen starten wij de toelatingsprocedure en sturen wij u de proefvertalingen. Wanneer u schriftelijk bevestigd heeft gekregen dat u bent toegelaten tot de opleiding, is uw inschrijving definitief. Bij een onvoldoende aantal inschrijvingen voor een bepaalde taalgroep of een onvoldoende aantal cursisten dat overblijft na selectie, vervalt de betreffende cursus.

Inschrijven

Direct inschrijven voor deze opleiding?
Klik hiernaast op de knop en vul het formulier in!

Contact verzoek Wilt u meer weten?

Laat ons contact met u opnemen!