Examencommissie

De examencommissie controleert de kwaliteit van de toetsing en examinering zowel ten aanzien van de inhoud en het niveau, als ten aanzien van de logistiek en organisatie. De examencommissie bestaat uit een (onafhankelijk) voorzitter, een docent, een (extern) lid en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De commissie wordt gevormd door: