Beroepscommissie

Een onafhankelijke commissie ingesteld voor het behandelen van beroepschriften krachtens het Reglement dat voorziet in de samenstelling en bevoegdheden van de Beroepscommissie alsmede de beroepsprocedure.

De Beroepscommissie wordt gevormd door: