Beroepscommissie

De leden en secretarissen van de Beroepscommissie hebben onlangs om hen moverende redenen hun functies neergelegd. Het bestuur streeft ernaar op korte termijn een nieuwe Beroepscommissie te benoemen.

Zaandam, april 2021