Besluit permanente educatie Wbtv

Het Besluit permanente educatie Wbtv is herschreven. Inhoudelijk is er niets gewijzigd. Het Besluit permanente educatie Wbtv is gepubliceerd in de Staatscourant. Het document is te vinden op https://www.bureauwbtv.nl, of te downloaden als PDF document.