Huishoudelijk reglement

Tijdens het examen dien je je te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (ID-kaart, rijbewijs, paspoort). Leg dit zichtbaar op je tafel. Als je je niet kunt legitimeren, dan word je uitgesloten van deelname aan het examen.

  1. Je wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn. Een half uur na aanvang van het examen heb je geen toegang meer tot de examenruimte. Indien je te laat aankomt, kun je de gemiste tijd niet inhalen. De eindtijd van het examen is tevens de uiterste tijd waarop het examen ingeleverd moet worden. Je levert je examen in bij de surveillant dan wel een andere vertegenwoordiger van de Examencommissie en zet je handtekening op de kandidatenlijst ter bevestiging dat je je examen hebt ingeleverd. De surveillant zal ter plekke en in je bijzijn jouw examenbladen aan het voorblad nieten of anderszins samenvoegen.

  2. Tijdens de examens “Materieel Strafrecht”, “Strafprocesrecht” en “Vreemdtalig Strafrecht”, mag je uitsluitend gebruikmaken van ingebonden Nederlandse dan wel vreemdtalige wetteksten zonder aantekeningen. In de wetboeken zijn slechts onderstrepingen en artikelverwijzingen toegestaan. Tijdens de examens “Juridisch Vertalen Vreemde taal-Nederlands” en “Juridisch Vertalen Nederlands-Vreemde taal”, mag je tevens gebruikmaken van eentalige dan wel meertalige woordenboeken alsmede van ieder ander door jezelf meegebracht naslagwerk. Digitale naslagwerken zijn niet toegestaan. De surveillanten controleren hierop tijdens het examen.

  3. Tassen moeten op de grond staan (buiten handbereik) en duidelijk gesloten zijn. Zo niet, dan kan de surveillant deze voor de duur van het examen in bewaring nemen. Tijdens het examen mag je niets uit je tas halen zonder uitdrukkelijke toestemming van een surveillant. Het is niet toegestaan om een mobiele telefoon op tafel te hebben. Let erop dat je telefoon ook volledig is uitgeschakeld. Het gebruik van andere elektronische apparatuur is evenmin toegestaan.

  4. Het is toegestaan om door jezelf meegebrachte drink- en etenswaren in beperkte mate te consumeren, mits dit op een stille manier gebeurt zodat andere kandidaten er geen last van hebben.

  5. Indien je gebruik wilt maken van het toilet, steek je je hand op; een surveillant zal dan met je meelopen. Omwille van de rust in de examenruimte is in het eerste half uur en het laatste half uur van het examen toiletbezoek niet toegestaan. Er mag slechts één kandidaat tegelijk naar het toilet gaan.

  6. Examenpapier en kladpapier wordt verstrekt door SIGV. Voordat je aan je examen begint, lees je aandachtig de instructies op het voorblad van de examenopgave door. Je naam en je examennummer staan op de daarvoor bestemde ruimte op het voorblad. Op de vellen examenpapier zelf schrijf je uitsluitend je examennummer (en je taal). Vergeet ook niet om de vellen examenpapier doorlopend te nummeren. De vellen examenpapier worden alleen aan de voorzijde beschreven: examenstukken worden namelijk na afloop enkelzijdig gekopieerd en naar de beoordelaars gestuurd. Aantekeningen aan de achterzijde van het examenpapier worden dus niet in de beoordeling meegenomen.

  7. Het examen “Strafprocesrecht” bestaat uit zes (6) vragen; het examen “Materieel Strafrecht” bestaat uit tien (10) vragen. Controleer vooraf de paginanummering van de examenopgave. Indien een pagina ontbreekt, steek dan direct je hand op en vraag om een nieuw exemplaar. De antwoorden schrijf je op het examenpapier. Vermeld altijd duidelijk op welke vraag je antwoord betrekking heeft.

  8. Je wordt verzocht om duidelijk leesbaar en met pen te schrijven. Het gebruik van een potlood is wegens fraudegevoeligheid niet toegestaan.

  9. In geval van fraude wordt geen uitslag van het betreffende examen vastgesteld. Je kunt overigens, conform het Fraudereglement, worden uitgesloten van deelname aan verdere SIGV-examens.

  10. In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet, niet duidelijk dan wel niet billijk voorziet, wordt door de vertegenwoordiger van de Examencommissie of namens de Examencommissie door de surveillant beslist.

Informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over de opleidingen, procedures of examens? Neem contact met ons op en we helpen je verder.