Examencommissie & Beroepscommissie

Examencommissie

De Examencommissie is belast met het borgen van de kwaliteit van de examinering en een aantal andere taken, zoals het behandelen van bezwaarschriften van kandidaten die het niet eens zijn met de uitslag van hun examen.

De leden van de Examencommissie zijn: mw. H. de Vries, dhr. A. van der Weij, dhr. A. Zekhnini en dhr. C.L. van der Zwart.

Beroepscommissie

Een onafhankelijke commissie ingesteld voor het behandelen van beroepschriften krachtens het Reglement dat voorziet in de samenstelling en bevoegdheden van de Beroepscommissie alsmede de beroepsprocedure.

De Beroepscommissie wordt gevormd door:

  • Mr. J.A. te Winkel, voorzitter
  • Mr. E.C.M. de Klerk, lid
  • M.J.R.P.J. van Rie BSc, lid
  • Mr. V.K. Smit, secretaris

Informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over de opleidingen, procedures of examens? Neem contact met ons op en we helpen je verder.