Examencommissie & Beroepscommissie

Examencommissie

De examencommissie controleert de kwaliteit van de toetsing en examinering zowel ten aanzien van de inhoud en het niveau, als ten aanzien van de logistiek en organisatie. De examencommissie bestaat uit een (onafhankelijk) voorzitter, een docent, een (extern) lid en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De Examencommissie wordt gevormd door:

  • Dhr. C. L. van der Zwart, voorzitter
  • Mr. A. van der Weij, lid
  • Drs. A. Zekhnini, docent, lid
  • Drs. H. de Vries, lid, plaatsvervangend voorzitter

Beroepscommissie

Een onafhankelijke commissie ingesteld voor het behandelen van beroepschriften krachtens het Reglement dat voorziet in de samenstelling en bevoegdheden van de Beroepscommissie alsmede de beroepsprocedure.

De Beroepscommissie wordt gevormd door:

  • Mr. J.A. te Winkel, voorzitter
  • Mr. E.C.M. de Klerk, lid
  • M.J.R.P.J. van Rie BSc, lid
  • Mr. V.K. Smit, secretaris

Informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over de opleidingen, procedures of examens? Neem contact met ons op en we helpen je verder.