Dyslexieverklaring

Wie op grond van een dyslexieverklaring in aanmerking wil komen voor extra tijd bij de schriftelijke examens dient daarvoor, per af te leggen examen,  een beroep te doen op de hardheidsclausule. Het verzoek dient te worden ondersteund door een verklaring van een bevoegde arts of psycholoog of van een BIG-, NIP-, of NVO-geregistreerd testbureau voor dyslexie. Deze verklaring bevat zo mogelijk een schatting van de mate waarin de dyslexie het afleggen van het examen belemmert.  Enig ander schrijven ter ondersteuning van het verzoek wordt niet in overweging genomen.

Informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over de opleidingen, procedures of examens? Neem contact met ons op en we helpen je verder.