Bezwaar en beroep

Als je het niet eens bent met de uitslag van een examen of met de gang van zaken tijdens een examen, kun je een bezwaarschrift indienen bij de Examencommissie. Dit moet binnen veertien dagen nadat je gebruik hebt gemaakt van je recht op inzage in het examenwerk.

Aan het indienen van een bezwaarschrift bij de Examencommissie zijn geen kosten verbonden.

Let op: als je geen gebruik maakt van je inzagerecht, neemt de Examencommissie je bezwaarschrift niet in behandeling.

Waar kan ik bezwaar tegen maken?

Je kunt bezwaar maken tegen de uitslag van het examen of tegen de gang van zaken tijdens het examen.
Gebruik het bezwaarschrift dus niet om een klacht in te dienen over een docent, over de inhoud van de opleiding en dergelijke.

Hoe dien ik een bezwaarschrift in?

– Lees eerst deze toelichting door.
– Vul onderstaand formulier volledig in.
– Klik op Versturen.
– Je ontvangt een e-mail met een modelbezwaarschrift, waarin de door jou verstrekte persoons- en examengegevens zijn ingevuld. Gebruik deze e-mail om je bezwaarschrift in te dienen.

Geef in het bezwaarschrift bij “Aard en motivering van het bezwaar” een duidelijke omschrijving van datgene waartegen je bezwaar maakt en motiveer je bezwaar met steekhoudende, inhoudelijke argumenten.

Formuleer kort en bondig. Houd het zakelijk en to-the-point, maar wees wel volledig en duidelijk in de motivering van je bezwaar.

Als je bezwaar over de uitslag van het examen gaat, voer dan puntsgewijs aan waarom je het niet met de beoordeling eens bent.

Hoe behandelt de Examencommissie mijn bezwaarschrift?

De Examencommissie neemt kennis van de stukken, waaronder jouw bezwaarschrift, het gemaakte examenwerk, de beoordeling van het examenwerk door de beoordelingscommissie en de motivering van de beoordeling van het examenwerk door de beoordelingscommissie.

Indien nodig zal de Examencommissie het bezwaar voorleggen aan een of meer beoordelaars die de beoordelingscommissie vormden, of een of meer derden inschakelen.

Wanneer krijg ik een beslissing op mijn bezwaar?

De Examencommissie neemt binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing op jouw bezwaar. Die termijn kan in bijzondere gevallen worden verlengd.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing van de Examencommissie?

Als je het niet eens bent met de beslissing van de Examencommissie op jouw bezwaar, kun je een beroepschrift indienen bij de Beroepscommissie. Het indienen van een beroepschrift bij de Beroepscommissie kost € 250,00.

Informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over de opleidingen, procedures of examens? Neem contact met ons op en we helpen je verder.