Cursus Notaristolken

notaristolken-bg

Tolken voor notarissen is een aparte discipline binnen het vakgebied van het tolken. De keuze om een tolk in te schakelen voor het passeren van een akte bij de notaris is niet vrijblijvend. In de Wet op het Notarisambt is namelijk vastgelegd dat alle cliënten van de notaris moeten worden geïnformeerd in een taal die zij begrijpen.