TOELICHTING
Als u het niet eens bent met de uitslag van het examen of met de gang van zaken tijdens het examen, kunt u een bezwaarschrift indienen bij de Examencommissie, binnen veertien dagen nadat u gebruik hebt gemaakt van uw recht op inzage in het examenwerk.
Aan het indienen van een bezwaarschrift bij de Examencommissie zijn geen kosten verbonden.

Let op! Als u geen gebruik maakt van uw inzagerecht, neemt de Examencommissie uw bezwaarschrift niet in behandeling.

Waar kan ik bezwaar tegen maken?
U kunt bezwaar maken tegen de uitslag van het examen of tegen de gang van zaken tijdens het examen.
Gebruik het bezwaarschrift dus niet om een klacht in te dienen over een docent, over de inhoud van de opleiding en dergelijke.

Hoe dien ik een bezwaarschrift in?
Lees eerst deze toelichting door.
Vul het formulier hiernaast volledig in. Let op! alle velden zijn verplicht.
Klik op VERZENDEN.
U ontvangt een e-mail met als bijlage het modelbezwaarschrift in MS Word, waarin de door u verstrekte persoons- en examengegevens zijn ingevuld. Gebruik dit document om uw bezwaarschrift in te dienen.

Geef in het bezwaarschift bij "Aard en motivering van het bezwaar" een duidelijke omschrijving van datgene waartegen u bezwaar maakt en motiveer uw bezwaar met steekhoudende, inhoudelijke argumenten.
Formuleer kort en bondig. Houd het zakelijk en to-the-point, maar wees wel volledig en duidelijk in de motivering van uw bezwaar.
Als uw bezwaar de uitslag van het examen betreft, voer dan puntsgewijs aan waarom u het niet met de beoordeling eens bent.

Hoe behandelt de Examencommissie mijn bezwaarschrift?
De Examencommissie neemt kennis van de stukken, waaronder uw bezwaarschrift, het gemaakte examenwerk, de beoordeling van het examenwerk door de beoordelingscommissie en de motivering van de beoordeling van het examenwerk door de beoordelingscommissie.
Indien nodig zal de Examencommissie het bezwaar voorleggen aan een of meer beoordelaars die de beoordelingscommissie vormden, of een of meer derden inschakelen.

Wanneer krijg ik een beslissing op mijn bezwaar?
De Examencommissie neemt binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing op uw bezwaar. Die termijn kan in bijzondere gevallen worden verlengd.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing van de Examencommissie?
Als u het niet eens bent met de beslissing van de Examencommissie op uw bezwaar, kunt u een beroepschrift indienen bij de Beroepscommissie. Het indienen van een beroepschrift bij de Beroepscommissie kost € 250,00.