Interesse om tolk te worden?

Bekijk deze korte video om een indruk te krijgen van wat het werk van een tolk inhoudt: https://nlsigv2-kyerunga.savviihq.com/wp-content/uploads/2022/03/1621295175-sigv-movie.mp4

Cursus Notaristolken

Tolken voor notarissen is een aparte discipline binnen het vakgebied van het tolken. De keuze om een tolk in te schakelen voor het passeren van een akte bij de notaris is niet vrijblijvend. In de Wet op het Notarisambt is namelijk vastgelegd dat alle cliënten van de notaris moeten worden geïnformeerd in een taal die […]