Privacy Policy

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met SIGV. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe SIGV met persoonsgegevens omgaat.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en verdiepen van de relatie met SIGV. Hoe ver uw relatie met SIGV gaat, bepaalt u grotendeels zelf. Op basis van uw klantprofiel kunt u benaderd worden voor activiteiten en informatie over SIGV. Indien u iets bestelt via de website, dan gebruiken we de gegevens die u invult om aan u een dienst te verlenen en voor de financiële afhandeling. Indien u geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact, dan kunt u dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk de betreffende verwerking van uw gegevens stopzetten.

Indien u zich via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van SIGV, bijvoorbeeld een bijeenkomst, een opleidingsproduct bestelt of gebruik maakt van overige diensten, dan kunnen wij uw gegevens ook verder gebruiken voor het digitaal toezenden van daaraan gerelateerde relevante informatie van SIGV.

SIGV heeft een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een product of dienst te kunnen ontvangen (zoals een bestelling, het bijwonen van een klassikaal event, of anderszins), aanvullende informatie te sturen over SIGV zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

Welke gegevens worden verwerkt

Voor elke dienst vragen we u om bepaalde gegevens in te vullen. De velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht. Die gegevens heeft SIGV nodig voor de uitvoering van de dienst. Zo is een geldig e-mailadres nodig voor het toesturen van de nieuwsbrief, en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het leveren van een product of dienst. In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over u of uw bedrijf die niet verplicht zijn. Die gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het soort cursisten dat diensten bij SIGV afneemt, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren en de doelstellingen van onze organisatie in dienst van haar klanten beter kunnen realiseren.

Bewaartermijnen

Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart SIGV de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin betrokkene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal SIGV de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening.

Gegevens over gebruik van de website en cookies

Klik hier voor een overzicht van onze cookies.

Functionele cookies
Op de website wordt gebruik gemaakt van functionele cookies om u als gebruiker van onze website in staat te stellen de functionaliteit van de website te gebruiken. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de gevraagde webpagina’s en de bijbehorende functionaliteiten, dan wel voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Websiteanalyse met Google Analytics
Op de website van SIGV worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacyvriendelijke instellingen van Google. De resultaten hiervan zullen door Google anoniem aan ons ter beschikking worden gesteld. Google is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield; dit zorgt ervoor dat bij het verwerken van uw gegevens door Google in de VS een gepast niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van deze webanalyses intrekken door de Google Analytics Opt-out Add-on te downloaden.

Websites van derden
Op de website zijn mogelijk hyperlinks opgenomen naar websites van derden, zoals YouTube, LinkedIn, Facebook en diverse nieuwbronnen. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt SIGV geen verantwoordelijkheid voor uitingen van deze derden en evenmin voor de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan. Op het gebruik van dergelijke websites van derden is de privacyverklaring van de betreffende derde van toepassing. U dient de privacyverklaring van deze derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens.

Nieuwsbrief

U kunt zich via de website aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van SIGV. Hiermee informeren wij geïnteresseerden over ontwikkelingen die relevant zijn voor de sector opleidingen voor vertalers, tolken en aanbieders van meertalige communicatie. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Uitnodigingen en overige e-mails

Indien u contactpersoon bent bij uw organisatie of indien u deelneemt aan een betaalde activiteit van SIGV, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over relevante workshops, dienstverlening, producten en dergelijke. Daarnaast heeft SIGV enkele mailinglists rond specifieke onderwerpen waaraan wij u kunnen toevoegen op uw verzoek, of waaraan u toegevoegd bent op basis van uw profiel. U kunt altijd aangeven dat u geen e‑mails meer wilt ontvangen door u direct af te melden voor een mailinglist, of door contact op te nemen met ons secretariaat: secratariaat@sigv.nl

Verstrekking aan derden

SIGV verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van SIGV bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider, de CRM-provider, hostingpartij en IT-beheerder). Met al deze partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet

U kunt ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen indien u niet meer benaderd wilt worden met informatie over onze producten. Indien u meer informatie wilt over SIGV, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neemt u dan contact op via het onderstaande adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacytoezichthouder.

SIGV
Stationsstraat 6a
1506 DG Zaandam

contact@sigv.nl

Aanpassing privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. SIGV adviseert de gebruiker van de website dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 1 april 2022.