Op 17 november 2023 heeft KTV Toetsing de oude lesmaterialen, de NQA-certificaten en de contactgegevens van oud-studenten overgekocht van SIGV B.V.

Op 18 december heeft KTV Toetsing de buitengerechtelijke vernietiging van bovenstaande overeenkomst ingeroepen op grond van dwaling c.q. bedrog. SIGV B.V. heeft hierin niet berust, maar heeft geen feiten en omstandigheden aangedragen die de aangedragen gronden voor vernietiging ontzenuwen. Zolang de rechter niet geoordeeld heeft over de rechtsgeldigheid van de vernietiging, blijft deze van kracht. (ECLI:NL:HR:2012:BV2629 en ECLI:NL:GHARL:2022:10227)

Het faillissement van SIGV B.V. is op 5 januari 2024 uitgesproken.
Meer informatie hierover leest u op: https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/09.dha.24.6.F.1306.1.24